życie akademickie
- Większość spraw, z którymi mamy do czynienia, to w mojej opinii efekt nierozwiązanych konfliktów, braku natychmiastowej reakcji przełożonych na niepożądane zachowania, wreszcie zmiany kulturowej związanej z postrzeganiem pozycji pracowników w specyficznym, dotychczas (nie tylko na UG) mocno zhierarchizowanym środowisku akademickim. To wreszcie…
życie akademickie
W lutym 2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęto opracowywanie i wdrażanie planu równości płci. Po wielu miesiącach prac Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała dokument, w którym wyznaczono konkretne cele i obszary działania, obejmujące zbieranie danych i monitoring, promowanie dobrych praktyk, a także…
życie akademickie
Prawo wszystkich osób do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją to jedno z podstawowych praw człowieka. 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji. – Dziś szczególnie chcemy podkreślić, że działalność Uniwersytetu Gdańskiego jest oparta na przekonaniu, że sprawiedliwość, równość i odpowiedzialność za innych są podstawowymi…
życie akademickie
Fot. Arek Smykowski/UG Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  powołał dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji na rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. Do zadań rzecznika będzie należało m.in: inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub…