życie akademickie
Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Po objęciu funkcji Rektora UG prof. Piotr Stepnowski zwrócił się do społeczności akademickiej z propozycją zgłaszania zmian w statucie. Powołano również komisję senacką, której przewodniczył prof. Mariusz Bogusz. Po trzech miesiącach uzgodnień, konsultacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uniwersytetu…
życie akademickie
Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW - Od dziś czuję się pełnoprawnym członkiem, szeroko rozumianej, społeczności Uniwersytetu Gdańskiego – powiedział dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW wybrany dziś przez Senat uczelni na przewodniczącego Rady Uczelni UG. - Pozostając pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, obiecuję dzielić się swoim…
życie akademickie
Podczas ostatniego posiedzenia Ustępującej Rady Uczelni rektor prof. Piotr Stepnowski podziękował członkiniom i członkom za dwa lata pracy i wręczył listy gratulacyjne wraz z okolicznościowym medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnie spotkanie Rady Uczelni kadencji 2018–2020 odbyło się w sobotę, 19 grudnia 2020 r. w Sali Portretowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. - Minister Nauki powołując ustawą…
życie akademickie
Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybrał na posiedzeniu w dniu 17.12.2020 r. członków Rady Uczelni. Nowego przewodniczącego poznamy w styczniu 2021 r. Senatorowie wybrali członków Rady Uczelni na kadencję 2021–2024. Kadencja poprzedniej Rady Uczelni zakończy się 31 grudnia 2020 r. Rada Uczelni to ciało doradcze i opiniujące, wspierające pracę Senatu i władz uczelni. Rada wybierana jest na podstawie przepisów wprowadzających…
życie akademickie
Współpraca międzynarodowa, morskość uczelni, synergia otoczenia biznesowego z akademickim, rankingi i miejsce społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego w regionie – to tylko niektóre tematy poruszane przez Kandydatów do Rady Uczelni podczas spotkania online. Spotkanie ze społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 10 grudnia…