Tytuł doktora honoris causa dla profesora Bogdana Wojciszke

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, wybitny psycholog społeczny, związany przez blisko 20 lat z Uniwersytetem Gdańskim.

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, psycholog profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, członek rzeczywisty PAN otrzymał najwyższą godność akademicką podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na UKW w Bydgoszczy. Senat uczelni przyznał tytuł w uznaniu zasług profesora jako uczonego, organizatora i promotora nauki w ub. roku, ale ze względu na pandemię uroczystość odbyła się w tym roku.

Promotorem był prof. dr hab. Janusz Trempała z UKW, który w czasie uroczystości przybliżył dorobek naukowy honorowego doktora. Jak podkreślano podczas laudacji, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke zaliczany jest do najwybitniejszych współcześnie psychologów społecznych w Polsce. Jest autorytetem naukowym w badaniach nad procesami poznawczymi i społecznym zachowaniem ludzi, nad spostrzeganiem społecznym oraz ocenami moralnymi oraz wartościami etycznymi funkcjonowania jednostek i grup społecznych.

- Prof. Bogdan Wojciszke jest badaczem, którego prace z zakresu psychologii weszły do głównego, światowego nurtu badań naukowych, stały się przedmiotem dyskusji na forum międzynarodowym i stworzyły źródło do inspiracji do badań empirycznych wśród całej społeczności badaczy – powiedział podczas uroczystości prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW. 

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 r., stopień doktora w zakresie psychologii uzyskał w 1978 r. na Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1986 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 r. W 1975 r. został zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977-1996 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (w latach 1993-1999 był jego dyrektorem). W 2002-2012 pracował w Instytucie Psychologii PAN (w latach 2002-2008 pełnił funkcję dyrektora). Od 1997 r. pracował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach: 2007-2013 był dziekanem Wydziału SWPS w Sopocie.

Fot. UKW w Bydgoszczy

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy