Szlifuj niemiecki z Centrum Herdera

Centrum Herdera UG – ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego – zaprasza na bezpłatne warsztaty doskonalące umiejętności językowe na poziomie B1/B2 pt.: „Der Alltag in Bayern – Landeskunde selbst erzählt” („Życie codzienne w Bawarii – opowiadamy o regionie”).

Termin: 27 maja 2022 (piątek), w godz. 17.30–19.30 w siedzibie Centrum Herdera UG na ul. Ogarnej 26 w Gdańsku.

Co wydarza się statystycznie w Bawarii w ciągu 24 godzin? Ile średnio zarabia Bawarczyk na godzinę i jak duża jest jego przestrzeń mieszkalna? Jakie zawody są popularne w tym regionie? Jakie są ich przyzwyczajenia żywieniowe? W jakich dziedzinach są lepsi od innych Niemców, a w jakich mają najwięcej problemów?

Języków obcych uczymy się najskuteczniej, gdy się nimi posługujemy. Dlatego na naszym spotkaniu omówimy różne codzienne zjawiska w Bawarii w oparciu o infografiki. Następnie przedyskutujemy możliwe przyczyny i konsekwencje stylu życia przeciętnego Bawarczyka i porównamy je z naszą codziennością. Ćwicząc znane oraz nowe słownictwo będziemy doskonalić umiejętność mówienia i poszerzymy naszą wiedzę o Bawarii.

Warsztaty w języku niemieckim poprowadzi dr Anna Kowalewska-Mróz, stypendystka DAAD, studia na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, absolwentka germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Centrum Herdera UG oraz wykładowca na germanistyce UG.

Aby wziąć udział w warsztacie wymagane jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączniku).

Liczba uczestników jest ograniczona do max. 14 osób. O udziale decyduje kolejność dostarczenia zgłoszenia mailowego.

 

Das Herder-Zentrum an der Universität Gdańsk, ein Zentrum für die Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur, lädt Sie zu einem kostenlosen Workshop zur Verbesserung Ihrer Sprachkenntnisse auf B1/B2 Niveau: „Der Alltag in Bayern – Landeskunde selbst erzählt” ein.

Wann? am 27. Mai 2022 (Freitag), von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Was passiert in 24 Stunden in Bayern statistisch gesehen? Wie viel verdient ein Bayer durchschnittlich pro Stunde und wie groß ist seine Wohnfläche? Welche Berufe sind in Bayern populär? Was essen sie im Alltag? In welchen Bereichen sind sie besser als die anderen Deutschen und in welchen haben sie die meisten Probleme?

Fremdsprachen lernen wir am effektivsten, wenn wir sie sprechen. Deswegen bei unserem Treffen besprechen wir aufgrund von Infografiken verschiedene bayerische Alltagsphänomene. Dann diskutieren wir über die möglichen Gründe und Folgen der Lebensweise von einem Durschnittsbayer und vergleichen sie mit unserem Alltag. Dabei üben wir den Alltagswortschatz, verbessern unsere Sprechfähigkeiten und erweitern unser landeskundliches Wissen über diesen Region.

Der Workshop in deutscher Sprache wird von Dr. Anna Kowalewska-Mróz geleitet. Sie war eine DAAD-Stipendiatin, hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg studiert und Germanistik an der Universität Danzig absolviert. Seit mehreren Jahren ist sie Mitarbeiterin des Herder-Zentrums und Dozentin für Germanistik an der Danziger Universität.

Für die Teilnahme am Workshop benötigen Sie: ein ausgefülltes und geschicktes Anmeldeformular (im Anhang).

Die Zahl der Teilnehmer ist auf maximal 14 Personen begrenzt.

 

ZP