UG w gronie najlepszych uczelni w THE Impact Rankings 2022. Wręczono nagrody

THE_nagroda

Gala wręczenia nagród dla tegorocznych liderów w THE Impact Rankings, Kraków 2022 r.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego podczas międzynarodowej konferencji ScienceCon 2022 odebrał wyróżnienie przyznane uczelni przez THE Impact Rankings 2022.  Przypomnijmy, UG w najnowszym Times Higher Education Impact Rankings, awansował o 200 pozycji na świecie względem roku ubiegłego oraz został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich ocenianych polskich uczelni wyższych. 

W historycznych murach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dnia 18 maja 2022 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji ScienceCon 2022, organizowanej wspólnie przez PCG Academia, Elsevier i Times Higher Education. Podczas konferencji miała miejsce gala wręczenia nagród dla tegorocznych liderów w THE Impact Rankings - nagrodę dla najlepszej uczelni w Polsce w tym rankingu odebrał Rektor UG, dr hab. prof. Piotr Stepnowski.

Więcej o THE World University Rankings i pozycji UG w tekście mgr Katarzyny Gregorowicz-Bielawskiej, pełnomocnika Rektora ds. rankingów.

Poza panelami dyskusyjnymi, dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie profesjonalnego zarządzania nauką oraz budowania reputacji uczelni na arenie międzynarodowej, także przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych, ważnym punktem konferencji była pierwsza w historii naszego kraju Gala wręczenia nagród THE Impact Rankings – pierwszego rankingu szkół wyższych oceniającego aktywność uczelni z całego świata w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Sustainable Development Goals (SDG).

- Wyniki Uniwersytetu Gdańskiego w THE Impact Rankings, a dokładniej ujmując pozycja lidera w Polsce, pozwala ukazać naszą uczelnię z zupełnie nowej perspektywy. Perspektywy ciekawej, atrakcyjnej nie tylko dla obecnych i przyszłych studentów, ale także naukowców i pozostałych pracowników uczelni – powiedział odbierając wyróżnienie dla najlepszej polskiej uczelni w tegorocznej edycji rankingu. prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG. - Nasze solidarne włączenie się w budowanie lepszego, zrównoważonego i sprawiedliwego świata jest czymś, co daje radość i jeszcze większe poczucie wspólnoty akademickiej.

Rektor UG podkreślił także, że w ostatnich dekadach politycy i opinia publiczna coraz częściej pytają o to, co dobrego uniwersytety robią dla społeczeństwa? Komu służą?

- Powoduje to konieczność ponownego przemyślenia wpływu uczelni i nauki na świat. W Uniwersytecie Gdańskim promujemy podejście uznające zrównoważony rozwój za pewien stan umysłu - faktyczną świadomość: naukową, społeczną, polityczną i samorządową – zależnie od punktów odniesienia, które nam na co dzień towarzyszą w samorealizacji i w wytyczaniu swoich własnych działań i decyzji, które w jak najpełniejszy sposób wprowadzają element zrównoważenia pomiędzy rozwojem gospodarczym, równouprawnieniem społecznym i presją ekologiczną – dodał prof. Piotr Stepnowski.

Gdy śledzimy dyskusje nad szkolnictwem wyższym, zauważamy, że najczęściej mówi się o nauce i dydaktyce. Dotychczas rzadziej zajmowano się trzecią misją uczelni i jej wpływem na otoczenie. Zadania zmierzenia wpływu uczelni na świat podjął się Times Higher Education, lider w zakresie analityki danych o szkolnictwie wyższym oraz twórca jednego z najsłynniejszych globalnych rankingów uczelni THE World University Rankings. Efektem tej pracy jest ranking uczelni, poddający uczelnie ocenie według unikalnych kryteriów – to jedyny międzynarodowy ranking bazujący na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Cele wskazują główne wyzwania na drodze do lepszego świata, w którym nasze potrzeby są zaspokajane w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń i z szacunkiem dla środowiska.

Ranking Times Higher Education Impact Rankings przedstawia najbardziej wpływowe uczelnie z całego świata - od liderów zapewniających godną pracę i wzrost gospodarczy po przyczyniające się do dostarczania przystępnej cenowo, czystej energii.

W 2022 r. w rankingu wzięła udział rekordowa liczba 1524 instytucji ze 110 krajów i regionów. Odmienna metodologia, która patrzy na działalność uczelni z wielu perspektyw i pod kątem różnych misji, sprawia, że czołówka rankingu wygląda zupełnie inaczej niż w innych zestawieniach.

- Nie ma wątpliwości, że uczelnie ze swoim kapitałem wiedzy mogą odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju świata w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym – podkreśla prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych UG. - W obszarze nauki szczególną wagę przywiązuje się do badań o wyraźnym wpływie na realizację celów SDG. Nasza praca w dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, która angażuje i wspiera lepsze zrozumienie Celów Zrównoważonego Rozwoju, jest istotną częścią naszych ambicji dotyczących doskonałości i wpływu badań. 

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej UG zwraca uwagę, że udział w rankingu THE Impact pozwala naszej uczelni "przejrzeć się w lustrze". -  Dowiedzieliśmy się, co robimy naprawdę dobrze i zaskoczyliśmy samych siebie, a co ważniejsze, dowiedzieliśmy się, gdzie są braki i gdzie musimy się dalej rozwijać. Ranking pokazuje także, że uniwersytety na całym świecie wykorzystują moment, aby istotnie wzmocnić swoją rolę w zmieniającym się świecie w zakresie zapewniania zrównoważonego wpływu społecznego i gospodarczego na swoje społeczności i całe społeczeństwo. Uniwersytety biorące udział w tym prestiżowym rankingu przedstawiane są jako uniwersytety zmieniające świat - jest to zróżnicowana społeczność globalna gotowa do „rozliczania się” z realizacji globalnych celów, dzielenia się danymi i porównywania postępów.

Na gali w Krakowie nagrody dla tegorocznych liderów w THE Impact Rankings odebrali także prorektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej. Uczelnie Fahrenheita są więc niekwestionowanymi liderami w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w polskim szkolnictwie wyższym.

 

mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, pełnomocnika Rektora ds. rankingów