Zapraszamy na Dzień Zrównoważonego Rozwoju w piątek, 03.06 - Wydział Chemii

Przyczyna marnotrawstwa zasobów naturalnych, destruktywny wpływ na ludzką sferę duchową, postrzeganie wartości człowieka wyłącznie przez to, co posiada – są to jedynie niektóre z grzechów konsumpcjonizmu. Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród studentów, pracowników oraz otoczenia leży w interesie nas wszystkich. W odpowiedzi na co raz bardziej widoczne problemy natury Wydział Chemii UG 3 czerwca organizuje Dzień Zrównoważonego Rozwoju.

Zgodnie z hasłem przewodnim „Mniej znaczy więcej, czyli jak pokonać konsumpcjonizm” zaproszeni pracownicy naukowi zaprezentują wykłady, a studenci i koła naukowe przeprowadzą warsztaty dla młodzieży i uczniów. Tegoroczny temat jest niezmiernie ważny, ponieważ nadmierna konsumpcja jest jedną z przyczyn prognozowanej przez naukowców katastrofy klimatycznej. Z całą pewnością jest też objawem braku równowagi w rozwoju społeczności świata skutkującej niekorzystnymi zmianami w środowisku. Każdy proces produkcji i konsumpcji nierozerwalnie wiąże się z kosztami ponoszonymi przez środowisko naturalne. Wytwarzane są odpady, emitowany jest dwutlenek węgla, zużywana jest woda. Popyt na surowce mineralne, paliwa i żywność prowadzi do wyniszczenia lasów tropikalnych i ograniczania kapitału naturalnego. Skutki obciążą wszystkich mieszkańców Ziemi.

Nadmierna konsumpcja sprzyja nadmiernej produkcji, która jest bezpośrednią przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Niezwykle klarownie widać to w przemyśle modowym, gdzie ogromny popyt wpływa na bardzo niską jakość produktów, co z kolei zwiększa podaż - Przemysł tekstylny generuje ogromne obciążenie dla środowiska. Statystyki donoszą, że w Europie jedna osoba kupuje średnio 26 kg ubrań rocznie, gdzie blisko połowa tej wartości staje się odpadem w tym samym roku. Jest to niewątpliwie napędzane przez świat mody, który aktualnie wyznacza nowe trendy nawet 52 razy w ciągu roku podczas tzw. mikrosezonów modowych! – powiedziała dr Joanna Dołżonek, która wspólnie z dr hab. Anną Białk-Bielińską zainicjowała pokaz mody w duchu Zero Waste.

Głównymi celami wydarzenia jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju oraz realizacja społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez dialog z interesariuszami i podejmowanie wspólnych działań skupionych na promowaniu podobnych idei. Jedynie konsument świadomy skutków swoich decyzji zakupowych może dokonywać odpowiedzialnych i racjonalnych wyborów. Nadszedł czas na odpowiedzialne podejście do konsumpcji, które uwzględnia skutki społeczne i środowiskowe.

Wydarzenie zostanie zorganizowane już po raz czwarty. Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do projektu zaproszono wielu partnerów związanych z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa Fair Trade, przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Fair Trade oraz warsztaty przygotowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu 3.06 w godz. 9:00 – 13:30.3

Więcej informacji na stronie: https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja-nauki/science-clubs-w…

Elwira Romaniuk/ZP