mLegitymacja na Uniwersytecie Gdańskim

Ekran smartfona pokazujący obsługę mLegitymacji

Uniwersytet Gdański podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji dot. wdrożenia mLegitymacji, czyli mobilnego odpowiednika obecnego studenckiego dokumentu. Uczelnia planuje, że studenci Uniwersytetu Gdańskiego będą mogli korzystać z legitymacji w telefonie od nowego roku akademickiego 2020/2021.

Mobilna legitymacja studencka (tzw. legitymacja studencka w telefonie) to elektroniczna wersja studenckiego dokumentu, która ma taki sam status prawny, co jej tradycyjny odpowiednik – plastikowa legitymacja ELS. Oznacza to, że potwierdzenie statusu studenta, skorzystanie z przysługujących ulg czy zwolnień będzie możliwe nawet wówczas, gdy student nie będzie miał przy sobie plastikowej legitymacji ELS. Dokument będzie uruchamiany za pomocą kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego od Uczelni.

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim trwa przygotowanie procedur umożliwiających uruchomienie elektronicznego dokumentu.  

- Umowę z Ministerstwem Cyfryzacji podpisaliśmy 30 czerwca 2020 r. Teraz ruszył cały proces prawny, niezbędny do wdrożenia tej usługi.  Chcielibyśmy, aby została ona uruchomiona od października 2020 r. Planujemy, by wniosek o założenie mLegitymacji udostępnić na Portalu Studenta podobnie jak odbiór kodu QR, niezbędnego do uruchomienia dokumentu - mówi prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego.

mLegitymacja ułatwia załatwianie wielu studenckich spraw, pełni jednak funkcję uzupełniającą, co oznacza, że nie znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu ELS.

Obecnie z mLegitymacji korzysta 39 polskich uczelni.

 

fot. Filip Staszewski/Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Rzecznika Prasowego