„Chcemy wyrazić wdzięczność za pomoc” – podziękowanie wolontariuszom UG uczącym języka polskiego

wolontariuszki i Prorektor

Fot. Alan Stocki/UG.

 

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz społeczność akademicka nie pozostali obojętni w obliczu potrzeb uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Niedługo po rozpoczęciu wojny Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców zainicjowało kursy języka polskiego dla uchodźców wojennych. Kursanci napisali list do Rektora UG i nauczycieli w podziękowaniu za pomoc.

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców od wybuchu wojny organizuje kursy mające na celu wsparcie językowe uchodźców wojennych. Od marca do maja br. wzięło w nich udział 120 osób. Zajęcia poprowadziły wolontariuszki – studentki polonistyki i logopedii: Zofia Babirecka, Dominika Ciach, Daria Gackowska, Aleksandra Stybor, Magdalena Sobierajska, Maria Maciejewska, Marta Suchocka i Eliza Chojnacka.

- Należy podkreślić, że studentki, z którymi miałam przyjemność pracować, wykazały się odwagą, otwartością i wytrwałością. Nie jest bowiem łatwo zobowiązać się do przeprowadzenia trzydziestogodzinnego kursu, kiedy stawia się pierwsze kroki w zawodzie. Serdecznie dziękujemy za wsparcie metodyczne dr hab. Ewie Badydzie, prof. UG, dr Agacie Rudnik i dr. Adamowi Jagiełło-Rusiłowskiemu za przygotowanie warsztatów dotyczących pracy z osobami doświadczającymi traumy wojennej. Dzięki wsparciu naszych ekspertów wolontariuszki mogły poczuć się bezpieczniej – mówi dr Irena Chawrilska, Dyrektor ACJPiKP.

„Spędziliśmy dwa miesiące razem ze wspaniałą nauczycielką, rozwijając nasze umiejętności porozumiewania się po polsku pod dachem Waszej uczelni. Mogliśmy odczuć wyjątkowość i piękno j. polskiego” – czytamy w liście do Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego.

- To piękne i budujące, że w cieniu wojny, która dzieje się tak blisko nas i nie możemy o tym zapominać, nasza społeczność akademicka dowodzi, że to jest także czas na okazywanie solidarności w działaniu, wzajemne wzmacnianie się w walce o poczucie bezpieczeństwa, prawo do radości i godnego życia. Wspaniała energia, która jest w UG od pierwszych dni pomagania Ukrainie daje siłę nie tylko naszym wolontariuszom, ale także uchodźcom wojennym. To nasz wkład w budowanie lepszego, wolnego świata - mówi Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Wolontariuszkom biorącym aktywny udział w tej wyjątkowej inicjatywie dyplomy z podziękowaniem wręczyła prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler.

Na tym jednak nie koniec. Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych i władz uniwersyteckich Centrum organizuje więcej darmowych kursów dla uchodźców z Ukrainy. Kolejne grupy zgłębiają tajniki polszczyzny.

- Udało nam się również uruchomić kurs polskiego języka medycznego, właśnie kończymy rekrutację na intensywną szkołę letnią języka polskiego, a we wrześniu planujemy kurs polszczyzny akademickiej. Pozostaje nam się cieszyć z dotychczasowych efektów pracy i podejmować kolejne wyzwania – dodaje dr Irena Chawrilska, dyrektor ACJPiKP.

fot. Alan Stocki
Elwira Romaniuk/ZP