Vivat Academia, vivant professores! UG zainaugurował rok akademicki 2022/2023

Do morskości uczelni, otoczenia i w partnerstwie uczelni nadmorskich SEA EU nawiązywała tegoroczna centralna uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Gdańskim.

Nadzwyczajne posiedzenie senatu odbyło się w tym roku stacjonarnie. Goście zgromadzili się w pięknej przestrzeni czytelniczej na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej UG.

Społeczności akademickiej - Senatowi uczelni, naukowcom i studentom podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego towarzyszyli m.in.: parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe i duchowne oraz goście reprezentujący świat prawniczy, nauki, kultury i biznesu Pomorza.

Życzenia na nowy rok akademicki od Prezydenta RP Andrzeja Dudy (czytaj tu) odczytał Piotr Karczewski,  doradca prezydenta, natomiast list Premiera RP (czytaj tu) odczytał Mariusz Łuczyk, Wicewojewoda Pomorski. List do społeczności akademickiej UG skierował także Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek (czytaj tu).

Upór, gotowość na spotykanie nowego, niepohamowana chęć odkrywania. SEA-EU

W dalszej części uroczystości głos zabrał Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Po przywitaniu gości odniósł się do dwóch przestrzeni: morza i nauki. - Nie ma przestrzeni bardziej tajemniczej i pociągającej niż morze. Pod wieloma względami ta tajemnicza i pociągająca przestrzeń przypomina wprost naukę – jest tak samo niezgłębiona, a jej horyzont zdaje się być nieskończony. Ludzie morza i ludzie nauki mają z pewnością także wspólne cechy – upór, gotowość na spotykanie nowego, niepohamowaną chęć odkrywania. Połączenie tych dwóch światów ziściło się w naszym partnerstwie Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU, w którym dziewięć europejskich uczelni z miast położonych nad brzegami naszego kontynentu połączyły siły w niezwykłym projekcie. Tegoroczną, uroczystą inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim dedykujemy właśnie naszej niezwykłej przyjaźni, która połączyła nas z akademickimi ośrodkami nadmorskimi całej wspólnoty europejskiej, której czujemy się ważną i nierozerwalną częścią – powiedział Rektor UG.

Przypomniał, że SEA-EU to wspólne badania, współpraca i wymiana doświadczeń naukowców, studentów i pracowników administracji z Kadyksem, Brestem, Kilonią, Splitem oraz Maltą. Dodał też, że dotychczasowa współpraca w ramach partnerstwa SEA-EU spotkała się z uznaniem Komisji Europejskiej, która przyznała UG 14 mln euro na kontynuację projektu przez następne cztery lata w ramach kolejnej edycji programu.

W dalszej części Rektor przypomniał rejs naukowo-badawczy nowoczesnego statku badawczego r/v „Oceanograf”, który dzielnie przebył ponad cztery tysiące mil morskich.

- Przepłynęliśmy Kanał Kiloński, Kanał la Manche, dotarliśmy na Biskaje i po raz pierwszy wypłynęliśmy na bezkres wód Atlantyku. Wszystko znakomicie się udało a międzynarodowa ekipa naukowców zrealizowała trzy duże programy badawcze dotyczące m.in. oceny zanieczyszczenia mikroplastikami europejskich wód przybrzeżnych czy identyfikacji źródeł podwodnej emisji gazów cieplarnianych. Badacze wymieniali się informacjami, doświadczeniami, budowali zawodowe, ale też i bardziej osobiste relacje – mówił prof. Piotr Stepnowski.

Osiągnięcia UG w minionym roku akademickim

Rektor UG odniósł się także do osiągnięć uczelni z ostatniego roku. M.in. do powołania Centrum Badań nad Gospodarką Morską, dużej pracy i wsparcia naszych naukowców w zakresie diagnostyki i badań epidemicznych COVID 19, ewaluacji jakości działalności naukowej, liczby realizowanych projektów (obecnie na Uniwersytecie Gdańskim realizowanych jest 325 projektów krajowych, głównie z Narodowego Centrum Nauki, o łącznej wartości przekraczającej 200 milionów złotych, co daje UG 5. miejsce wśród uczelni w Polsce). Mówił też o komercjalizacji badań i wdrażaniu ich wyników do praktyki gospodarczej, odnosząc się do spółki celowej UG Univentum Labs i Centrum Transferu Technologii, o sukcesach dotyczących rankingów – zarówno  krajowych, jak i zagranicznych (dzięki rosnącym wskaźnikom umiędzynarodowienia, innowacyjności, efektywności naukowej i prestiżu akademickiego Uniwersytet Gdański awansował w tym roku w rankingu Perspektyw aż o 7 miejsc i jest obecnie 16 uczelnią w Polsce i 6 wśród uniwersytetów), o współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, otwarciu we wrześniu w budynku Biblioteki Głównej UG biura InnHUB Erasmus+ Gdańsk i  zainicjowaniu w UG działalności biura konkursu EuroSkills 2023 Poland. W dalszej części przemówienia Rektor odniósł się do kolejnych inicjatyw, z których uczelnia może być dumna, m.in.: wprowadzenia na UG Planu wdrażania polityki równości płci, zainaugurowaniu w BUG przestrzeni wystawowej, współpracy w ramach Uczelni Fahrenheita, działalności Akademickiego Centrum Kultury, które zdobyło prestiżowe nagrody i wyróżnienia, wsparciu i zjednoczeniu społeczności UG w kwestii pomocy Ukrainie i organizacji, wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, ogólnopolskiej konferencji “Solidarni z Ukrainą”, poświęconej wypracowaniu systemowych rozwiązań pomocy, którą polska społeczność akademicka zaoferowała i może oferować naszym wschodnim sąsiadom.

Prof. Piotr Stepnowski podziękował też władzom wojewódzkim i samorządowym za wsparcie UG na wielu płaszczyznach i wspólną realizację wielu projektów.

Wiedza i praca bez empatii, wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka jest tylko zbiorem danych i definicji

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego zwrócił się też do studentów pierwszych lat, podkreślając wagę umiejętności społecznych, bez których nauka i praca to jedynie zbiór reguł: - Dziś na tej sali są z nami osoby, które mają szansę pisać kolejne, nowe rozdziały historii uczelni. Tu zwracam się do studentów I roku, a przyjęliśmy ich niemal 11 tysięcy w tegorocznej rekrutacji: rozpoczynając naukę w uniwersytecie pamiętajcie proszę, że wiedza i praca bez umiejętności społecznych, empatii, wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka, zrozumienia potrzeb innych – jest tylko zbiorem danych i definicji – powiedział.

Rektor dodał też, że w nowym roku akademickim życzy studentom znalezienia radości odkrywania nieznanego, a także nowych doświadczeń, przyjaźni i dobrego samopoczucia na bezkresnych wodach UG. - Stefan Żeromski, jak pamiętacie z liceum,  zafascynowany pięknem polskiego morza napisał w „Przedwiośniu”: „…nauka jest jak niezmierne morze [...] Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Życzę więc nam wszystkim, żeby to pragnienie nie ustawało, po prostu, bądźcie ciekawi świata i mądrze dbajcie o swoją  ciekawość i dociekliwość, reszta przyjdzie sama.  

Wyróżnienia dla najlepszych studentów i doktorantów

W dalszej części inauguracji Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG oraz Zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska Monika Chabior wręczyli wyróżnienia dla najlepszych kandydatów na studia w roku 2022 i przedstawicieli szkół doktorskich, którzy uzyskali najwyższy wynik podczas rekrutacji. Wyróżnienia odebrali:

 • Spośród studentów:
  Maja Leśniak - Wydział Biologii,
  Michał Mianowski - Wydział Chemii,
  Mikołaj Majdan - Wydział Ekonomiczny,
  Martyna Snoch - Wydział Filologiczny,
  Klara Lukáš - Wydział Historyczny,
  Bogumiła Żukowska - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
  Igor Torbicki - Wydział Nauk Społecznych,
  Weronika Kowalska - Wydział Oceanografii i Geografii,
  Julia Szczechowicz - Wydział Prawa i Administracji,
  Aleksandra Pesta - Wydział Zarządzania,
  Zofia Herbasz - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Spośród doktorantów:
  mgr Elżbieta Kozak - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, mgr Olga Reutt - Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  mgr Anna Przychodzka - Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed

Zaproszenia na otwarcie wystawy „SEA EU BY THE Sea. Nadmorskie uniwersytety w malarstwie Anety Oniszczuk – Jastrząbek

Po odśpiewaniu przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego studenckiej pieśni hymnicznej Gaudeamus Igitur  Rektor UG zaprosił na otwarcie wystawy „SEA EU BY THE Sea. Nadmorskie uniwersytety w malarstwie” dr hab. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG. Kwiaty wręczyli autorce Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski oraz Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Wystawa składa się z cyklu obrazów inspirowanych projektem SEA EU. Prace powstawały przez trzy lata. Jak zdradza autorka, pomysł ich stworzenia pojawił się tuż przed wyjazdem do Brukseli, gdzie podpisywano deklarację sojuszu SEA EU. Obrazy, przedstawiające barwy emocje i wspomnienia autorki wyniesione z odwiedzanych partnerskich uniwersytetów i miast, można będzie oglądać w BUG do 10 lutego 2023 r.

Wykład inauguracyjny i film z rejsu R/v Oceanograf

Wykład inauguracyjny pt. „European University of the Seas SEA EU: what we have achieved and what we still want to do in the future” wygłosił prof. Fidel Echevarría z Uniwersytetu w Kadyksie.

Po wykładzie zaprezentowany został film z rejsu Sea EU, przygotowany przez Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG, podczas którego R/v Oceanograf przebył ponad cztery tysiące mil morskich. W tym czasie międzynarodowa załoga naukowców zebrała próbki fauny i flory wodnej z rejonu zachodniego wybrzeża Europy.

Podczas tegorocznej inauguracji głos zabrał też Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jego wystąpienie dotyczyło bezpieczeństwa ekologicznego. – Nasza przyszłość, w dobie kryzysu klimatycznego, zależy od tego, jak będziemy rozstrzygać konflikty, jakie będzie nasze podejście, czy zwyciężą emocje, czy rozum. Nasze środowisko to dzieło, któremu należy się szczególna uwaga. Dziękuję UG za właściwy kierunek działań.

Na koniec zgromadzeni na uroczystości wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru UG pod batutą dyrygenta prof. Marcina Tomczaka, po którym Rektor zamknął uroczyste posiedzenie Senatu i zaprosił na wernisaż wystawy „SEA EU BY THE Sea. Nadmorskie uniwersytety w malarstwie Anety Oniszczuk – Jastrząbek.

 

Wydarzenie obejrzeć można na kanale uniwersyteckim na Youtube: https://youtu.be/OHqRqkoAigI

Transmisję przygotowało Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG.

Inauguracje na wydziałach:

Data

Godzina

Wydział / Jednostka

30.09.2022

10:00

Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny

01.10.2022

9:00

Wydział Zarządzania

03.10.2022

10:00

Uniwersytet Gdański – inauguracja centralna

04.10.2022

10:00

Wydział Biologii

04.10.2022

10:00

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

05.10.2022

10:00

Wydział Nauk Społecznych

05.10.2022

13:00

Wydział Oceanografii i Geografii

06.10.2022

10:00

Wydział Prawa i Administracji

06.10.2022

12:00

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

06.10.2022

13:00

Wydział Ekonomiczny

07.10.2022

10:00

Wydział Chemii

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG