Umowa ramowa o współpracy UG z Technikum im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

grafika

Nawiązanie stałej współpracy badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego z Technikum Informatycznym w Pucku otwiera nowe pole do działania: uczniom daje możliwość korzystania z zasobów, bazy i wydarzeń naukowych organizowanych na UG. Uczelni otwiera drzwi do dalszej współpracy w zakresie udoskonalania oferty szkół średnich w Trójmieście.

Porozumienie zawarte między Uniwersytetem Gdańskim a Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Puck obejmuje m.in. współpracę w zakresie: organizowania spotkań kadry dydaktycznej uczelni z uczniami szkoły, umożliwienia uczestnictwo nauczycieli lub uczniów szkoły w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach organizowanych na uczelni, rozwijanie pod patronatem UG uzdolnień uczniów szkoły,  przeprowadzanie przez pracowników UG zajęć dla uczniów szkoły, możliwość współpracy uczniów szkoły ze studentami i członkami studenckich kół naukowych Uczelni, czy propagowanie wśród nauczycieli szkoły oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Umowę ramową podpisali dziś, 20 stycznia 2023 r., Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz dr Piotr Szeląg, Wiceprezes Zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy-Edukacja.

Podpisanie umowy między UG a Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku to krok do podjęcia kolejnej wspólnej inicjatywy, którą ma być stworzenie nowej jednostki edukacyjnej na terenie Trójmiasta- technikum informatycznego.

EMW/Zespół Prasowy UG