Posiedzenia Senatu | Serwis główny UG

Posiedzenia Senatu

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się
27 kwietnia 2017 roku
godz. 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.


Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Prezentacja sukcesów Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Przedstawienie sylwetki prof. Rolfa Granowa z Lübeck University of Applied Sciences oraz wręczenie Profesorowi Złotego Medalu Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:
 1. 1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Romualda Grzybowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. 2. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Piotra Skowrona na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. 3. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Alicji Boryło na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 4. 4. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Marcina Wiszowatego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
 5. 5. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Wierczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania „EkoParkowi UG” imienia Macieja Płażyńskiego.
 2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 10/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów Iberystyka.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych.
 6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.
 7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.
 9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 marca 2017 roku.
 10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

.

_____

Najbliższe zaplanowane posiedzenia Senatu UG:

- 25 maja,

- 29 czerwca.


Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Protokoły dostępne tylko z domeny Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 
2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, 22:25