Mój Zielony Uniwersytet - konkurs dla kół naukowych UG

UG uczelnią przyjazną dla środowiska, tworzącą zrównoważone środowisko nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. Konkurs dla kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Organizatorem ogłoszonego 15 lipca konkursu jest dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG (CZRUG), Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Konkurs objął patronatem Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Celem organizatorów wydarzenia jest zaangażowanie studentów i doktorantów UG w proces przekształcania UG w uczelnię przyjazną dla środowiska, tworzącą zrównoważone środowisko nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.

Ogłoszony konkurs jest początkowym etapem procesu opracowywania strategii Uniwersytet Zielony. Zadaniem studentów biorących udział w rywalizacji jest przygotowanie i zgłoszenie koncepcji przedsięwzięcia naukowego, organizacyjnego lub inwestycyjnego, które zdaniem studentów i doktorantów współpracujących z kołami naukowymi powinno być elementem prac nad strategią Uniwersytet Zielony, przygotowywanej przez uczelnię przy udziale CZRUG. 

Przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu powinno być możliwe do zrealizowania w roku akademickim 2021/2022 oraz ściśle związane z celami zrównoważonego rozwoju określonymi przez ONZ w dokumencie Agenda 2030 (https://www.un.org.pl/).

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w regulaminie konkursu. Dla zwycięskiego koła lub kół naukowych przewidziane są nagrody finansowe, które można wykorzystać na cele statutowe. Zgłoszenia należy wysłać do 15 października 2021 r. na adres: czrug@ug.edu.pl. Tam także można kierować pytania dotyczące konkursu.

Fot. Ewa K.Cichocka

Załączniki
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy