z historii UG

z historii UG
Kaszanka zamiast kurczaka czyli życie codzienne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku Omówienie raportu z badań Ocena zaspokajania przez Dział Socjalny i Radę Zakładową potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego z 1977 roku   Raport, o którym mowa, został przygotowany przez Międzywydziałowy Zakład Badań Społecznych (MZBS), jednostkę…
z historii UG
Jaszcza Magdalena,  Uniwersytecki epizod dziejów pałacu w Leźnie [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2021, s. 68-69 Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów „Z dziejów uczelni”, za który merytorycznie odpowiada Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych numerach „Gazety Uniwersyteckiej” będą prezentowane ciekawostki z historii naszej uczelni lub jej poprzedniczek…
z historii UG
Ukazał się drugi tom cyklu Uniwersytet Gdański – struktury, postacie,wydarzenia pod redakcją Dominika Bienia. Bodźcem do powstania niniejszego zbioru był konkurs na wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. konferencja „Uniwersytet Gdański i jego historia". Nadesłane teksty zawierają wspomnienia i wywiady z absolwentami oraz…
z historii UG
Insygnia w Uniwersytecie Gdańskim - łańcuch, pierścień i berło pierwszy rektor prof. Janusz Sokołowski otrzymał jako dar  rzemieślników gdańskich. I od tego czasu pozostały one niezmienione. Szczególne wrażenie robią duże bryły bursztynów zdobiących łańcuch i wieńczące berło. To naturalne nawiązanie do morskości naszej uczelni. Insygnia - z j.łacińskiego "insygnium"  to oznaka władzy - świeckiej lub duchowej. Insygnia…
z historii UG
Wywiad z prof. Januszem Sokołowskim opublikowany w Dzienniku Bałtyckim w 1969 r. Stworzenie gdańskiego uniwersytetu zostało już oficjalnie zapowiedziane. Wieloletnie plany i dyskusje zaczynają przybierać realny kształt. Jaki to będzie kształt – o to zapytaliśmy pełnomocnika do spraw przygotowania uczelni, rektora WSP w Gdańsku prof. dra inż. Janusza SOKOŁOWSKIEGO. - Kiedy uniwersytet powstanie? - Chcielibyśmy w marcu…