ludzie UG

ludzie UG
Dr Karolina Pierzynowska. Fot. Arek Smykowski/UG Ma niespełna 30 lat, jest naukowcem i nauczycielem akademickim Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego z olbrzymią pasją i ambicjami. W życiu prywatnym mama i żona, która poza życiem naukowym i rodzinnym potrafi znaleźć czas na realizację własnych…
ludzie UG
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, już w szkole podstawowej interesował się biologią, był członkiem koła biologicznego i uczestnikiem olimpiad naukowych. Podjęcie nauki w klasie o profilu biologicznym, a następnie…
ludzie UG
Dr Tamara Walczak-Kozłowska. Fot. Arek Smykowski/UG Dr Tamara Walczak-Kozłowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą pracę dyplomową. W nagrodzonej rozprawie…