życie akademickie
Nowi profesorowie uczelni, tytuły doktora honoris causa dla byłego premiera i I Prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz kandydaci UG do Nagród Prezesa Rady Ministrów. 29 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Zebranie otworzył Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, informując o uzyskaniu tytułu profesora zwyczajnego przez dr hab. Izabelę Kępkę, prof. UG, po czym senatorzy i…
życie akademickie
W związku z objęciem funkcji wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotychczasowy przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW ustąpił ze stanowiska. Decyzją Senatu UG z dn. 25 stycznia nową członkinią Rady spoza społeczności uczelni została dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. Na stanowisku przewodniczącego prof. Macieja Duszczyka zastąpi dr hab…
życie akademickie
Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 25 maja 2023 r. rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad. Następnie głos zabrali Prorektorzy dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG i prof. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, którzy wręczyli dyplomy studentom, którzy otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Nagrodzeni zostali: Aleksandra Buźniak, Aleksandra Cichecka, Zuzanna Czenczek, Natalia Anna Woropay-Hordziejewicz…
życie akademickie
Podziękowaniami i wręczeniem  dyplomów studentom szczególnie zaangażowanym w pomoc charytatywną na rzecz Ukrainy rozpoczęło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, 30 czerwca 2022 r. Spotkanie otworzył Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który przywitał senatorów zgromadzonych w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. Następnie Rektor przekazał głos Prorektorowi ds…
życie akademickie
Po raz 52. społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego świętowała rocznicę powołania Uczelni. Podczas uroczystości nadano pierwsze tytuły profesorów honorowych Rektorom Seniorom, wręczono nagrody im. K. C. Mrongowiusza, nagrody im. Prof. K. Taylora za rok 2021, a także nagrody laureatom I edycji konkursu dla młodych naukowców Young Fahrenheit.…
życie akademickie
Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Po objęciu funkcji Rektora UG prof. Piotr Stepnowski zwrócił się do społeczności akademickiej z propozycją zgłaszania zmian w statucie. Powołano również komisję senacką, której przewodniczył prof. Mariusz Bogusz. Po trzech miesiącach uzgodnień, konsultacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uniwersytetu…
nauka
Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął dziś uchwałę w sprawie działań w zakresie ochrony i rozwijania języka oraz kultury kaszubskiej. Uchwałę w języku kaszubskim odczytał prof. Cezary Obracht – Prondzyński. Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą badania związane nie tylko z językiem kaszubskim oraz z kulturą i historia regionu. Wydział Filologiczny…