nauka
Czy w twoim kole naukowe prowadzicie badania i potrzebujecie oprogramowania do popularyzacji ich wyników? A może chcecie zwiększyć wasze kompetencje miękkie? Na wszystkie te cele macie szansę uzyskać pieniądze z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Nabór wniosków kończy się czternastego listopada br. …
nauka
„Prewencja uzależnienia od uczenia się: analiza wzorca fal mózgowych (QEEG) oraz Biofeedback EEG” to tytuł projektu koła naukowego „Experior”, który zyskał finansowanie z grantu badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach II edycji programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". - Zakładamy, że dzięki treningowi relaksacji nastąpi redukcja…
życie akademickie
Trwające trzy dni, zakończone 13.10.2021, szkolenia dla członków komisji oceniającej to część wdrażanego w Uniwersytecie Gdańskim harmonogramu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich.  Ocena taka musi zostać przeprowadzona do 31 grudnia br. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Edukacji.   W Uniwersytecie Gdańskim, zgodnie ze zmienionym w marcu br. statutem, ocena okresowa nauczycieli akademickich…
nauka
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów znalazły się 4 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Stypendiami uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe o…
życie akademickie
Infolinię, której zadaniem jest wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość, uruchomiły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech. - Ma ona charakter techniczny – pomaga rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej – czytamy na stronie ministerialnej. Przeniesienie lekcji z…
współpraca
Minister Edukacji i Nauki powołał prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do Zespołu Doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Do zadań zespołu…
nauka
Dnia 17 listopada 2020 r. w Ministerstwie odbyło się spotkanie pełniącego obowiązki Rektora UG prof. Krzysztofa Bielawskiego oraz prof. Doroty Pyć, Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia UG, z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, podczas którego Pan Minister przekazał informację o przyznaniu naszej Uczelni dotacji w wysokości 4 mln…