współpraca
Dr Olga Martyniuk z WZ UG. Publikacja pt. „Entrepreneurship nests in a Polish edge city" ("Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego") współautorstwa dr Olgi Martyniuk z Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii…
współpraca
Przedstawiciele Samorządów Doktorantów uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański)  podpisali w Uniwersytecie Gdańskim list intencyjny w sprawie współpracy w ramach Związku. Spotkanie, które odbyło się w czwartek 4.11.2021, otworzył Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który…
współpraca
Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza podpisały władze trzech największych gdańskich uczelni, władze Gdańska i Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.   Deklarację patronacką podpisali 22 lipca 2021 roku przedstawiciele władz Gdańska w osobie…
współpraca
Jak skutecznie i długofalowo zbudować współpracę na linii nauka-biznes oraz jaką rolę pełnią gdańskie uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, które odbyło się 9 czerwca na Politechnice Gdańskiej. W pierwszej części spotkania  wzięli udział rektorzy trzech czołowych uczelni…
współpraca
Webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, w którym rektorzy trzech największych uczelni na Pomorzu wraz z prezesami uczelnianych spółek celowych, przedstawicielami samorządu województwa oraz przedsiębiorcami opowiedzą o nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem odbędzie się w środę 9 czerwca o godz. 11 na Politechnice Gdańskiej.  Webinarium…
współpraca
Fot. Krzysztof Krzempek/PG. Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni Uniwersytetowi Gdańskiemu możliwość…
współpraca
To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję…