Konkurs GPW na najlepszą pracę licencjacką i magisterską | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konkurs GPW na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Rusza kolejna edycja konkursu dla studentów na najlepsze prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza studentów do kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace licencjackie i magisterskie na temat rynku kapitałowego oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na zgłoszenie prac autorzy mają czas do 30 września 2019 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły konkursowej.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

 • dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 6 000 zł,
 • dla autora najlepszej pracy licencjackiej – 4 000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Do konkursu zapraszamy autorów prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2018 roku a 30 czerwca 2019 roku.

Jak aplikować?
Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 września br. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:

 • wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
 • zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
 • jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia pliku w formacie PDF na nośniku elektronicznym;
 • zwięzłej opinii promotora na temat pracy oraz zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w regulaminie konkursu.
Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską
 
Kapituła konkursu:

 • dr Wojciech Nagel – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundacji GPW
 • dr hab. Mieczysław Puławski prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Konrad Raczkowski prof. SAN - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, członek Rady Nadzorczej KDPW
 • dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW – Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Wiśniewski – Sekretarz Kapituły, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie