fbpx Informacja Biura Promocji Uniwersytetu Gdańskiego dotycząca zakupu w Zakładzie Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego materiałów poligraficznych z logo UG i logo 50-lecia UG. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Biura Promocji Uniwersytetu Gdańskiego dotycząca zakupu w Zakładzie Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego materiałów poligraficznych z logo UG i logo 50-lecia UG. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Biura Promocji Uniwersytetu Gdańskiego dotycząca zakupu w Zakładzie Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego materiałów poligraficznych z logo UG i logo 50-lecia UG.

Biuro Promocji informuje o możliwości nabywania w Zakładzie Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego następujących materiałów poligraficznych z logo UG i logo 50-lecia UG, dostępnych w ciągłej sprzedaży.

  1. Notatnik formatu A4 w kratkę z logo UG, 30 kartek, cena jedn. brutto: 2,60 zł
  2. Notatnik formatu A4 gładki z logo 50-lecia UG, 30 kartek, cena jedn. brutto: 2,60 zł
  3. Notatnik formatu A5 gładki z logo 50-lecia UG, 30 kartek, cena jedn. brutto: 1,80 zł
  4. Obwoluta kartonowa na dokumenty z logo UG,  cena jedn. brutto: 2,20 zł
  5. Teczka kartonowa formatu A4 z logo UG, cena jedn. brutto: 2,50 zł. 
  6. Teczka kartonowa formatu A4 z logo 50-lecia UG, cena jedn. brutto: 2,50 zł. 

Zamówienie materiałów poligraficznych odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zamówienia pocztą wewnętrzną na adres Zakładu Poligrafii Wydawnictwa UG. 

Po otrzymaniu zamówienia przez Zakład Poligrafii Wydawnictwa UG zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany adres jednostki UG wraz z wystawioną notą wewnętrzną, którą jednostka winna opisać w podobnej formie jak fakturę (bez rejestrowania w RZP) i przekazać do Działu Finansowego. 

W przypadku zamiaru osobistego odbioru towaru - możliwe jest wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia drogą mailową na adres: poligraf@gnu.univ.gda.pl oraz dostarczenie jego oryginału do Zakładu Poligrafii w dniu odbioru towaru. Nota wewnętrzna za zakupiony towar zostanie wystawiona i przekazana wówczas do jednostki UG pocztą wewnętrzną. 

Odbiór zamówionego towaru możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 w Zakładzie Poligrafii Wydawnictwa UG, ul. Armii Krajowej 119/121 w Sopocie. 

Formularz zamówienia oraz szablony teczki, obwoluty i notatnika dostępne są w załącznikach poniżej. 

Uwaga:

Informujemy ponadto, że zamówienie materiałów w Zakładzie Poligrafii Wydawnictwa UG nie jest zamówieniem publicznym na mocy art. 2 pkt 13 ustawy Pzp i nie jest wymagana w tym zakresie opinia DZP.

W tym wypadku nie rejestrujemy otrzymanych dokumentów księgowych (not wewnętrznych wystawionych przez Wydawnictwo UG) w Rejestrze do 30 tyś euro.