Uroczyste zwieńczenie kadencji 2020-24. Mianowanie Dziekanów na kadencję 2024-28!

Rektor UG

Podsumowanie czterech lat intensywnej aktywności i początek nowej współpracy! W Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste mianowanie dziekanów na kadencję 2024-2028. 

Po czterech latach intensywnej pracy, patrząc wstecz, mogę śmiało powiedzieć, że w roli wspólnoty - społeczności akademickiej uczelni - sprawdziliśmy się! Było to możliwe dzięki Państwu - bo nie sztuką jest stanąć na czele społeczności, sztuką jest kierować nią tak, żeby jej członkinie i członkowie szli z nami w poczuciu, że kroczymy dobrą drogą, do właściwego celu - powiedział Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Podczas uroczystości, która odbyła się w BUG 11 kwietnia 2024 r., Rektor w imieniu całej społeczności akademickiej UG podziękował dziekanom i prodziekanom za cztery lata owocnej współpracy. To właśnie w trakcie tej kadencji nasza uczelnia m.in. odniosła sukces w ewaluacji, znacząco awansowała w rankingu fundacji Perspektywy czy zyskała tytuł akademickiego lidera zrównoważonego rozwoju. 

Ustępujące zespoły dziekańskie odebrały gratulacje i kwiaty z rąk Rektora oraz Prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego. Goście uroczystości i widzowie prowadzonej na żywo transmisji online mieli okazję obejrzeć zrealizowane przy wsparciu Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej krótkie filmiki, na których panie dziekan i dziekani podsumowali upływającą kadencję, dzieląc się jej największymi sukcesami i wyzwaniami. Wszyscy podkreślali rosnące umiędzynarodowienie wydziałów, nawiązanie istotnych współprac krajowych i międzynarodowych, sukcesy naukowe pracowników oraz rozwój i unowocześnienie oferty kształcenia. Jako największe wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć, wymieniali pandemię Covid-19 oraz sytuację związaną z wybuchem wojny w Ukrainie. Wielokrotnie wyrażano wdzięczność wobec współpracowników i podkreślano wspomnianą przez Rektora rolę wspólnoty oraz ważność społecznych aspektów funkcjonowania uczelni, uwypuklonych przez czas pandemicznej izolacji.

- Życzę Wam - życzę nam wszystkim - byśmy czerpali wiele radości i satysfakcji z bycia członkami społeczności naszej uczelni. Społeczności, która wykracza daleko poza codzienną pracę - powiedziała ustępująca Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, zwracając się do nowo nominowanych dziekanów. Pani Dziekan w imieniu wszystkich kończących kadencję podziękowała również Rektorowi i Prorektorom za minione lata inspirującej współpracy: - Dzięki entuzjazmowi, kreatywności i otwartości Prorektorki Anny Jurkowskiej-Zeidler wszyscy uwierzyliśmy, jak ważne jest umiędzynarodowienie. Dzięki kompetencjom, opanowaniu i dyplomacji Prorektora Arnolda Kłonczyńskiego zdołaliśmy przetrwać wszystkie zmiany legislacyjne w obszarze kształcenia i uzyskać dobre, pozytywne oceny komisji akredytacyjnych. Dzięki determinacji Prorektora Wiesława Laskowskiego uzyskaliśmy tak wysoką pozycję naukową. Dzięki wytrwałości, energii i konsekwencji Pani Prorektor Sylwii Mrozowskiej nawiązaliśmy tak szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ogromne wsparcie uzyskaliśmy także od zespołu kanclerskiego! Wreszcie osoba, bez której nasz uczelniany okręt nie pływałby po morzach i oceanach - Pan Rektor, prof. Piotr Stepnowski. Dziękujemy, że zajął Pan miejsce na mostku kapitańskim!

Podziękowania nie w każdym przypadku oznaczały zakończenie współpracy. Spośród dziesięciu nominowanych, pięcioro obejmowało to stanowisko w minionej kadencji. Powołania na lata 2024-28 otrzymali:

  •  Wydział Biologii - prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
  • Wydział Chemii - dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
  • Wydział Ekonomiczny - dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG
  • Wydział Filologiczny - dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG
  • Wydział Historyczny -  dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG
  • Wydział Matematyki - Fizyki i Informatyki: dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
  • Wydział Nauk Społecznych - prof. dr hab. Michał Harciarek
  • Wydział Oceanografii i Geografii - dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG
  • Wydział Prawa i Administracji - dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
  • Wydział Zarządzania - dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG

Nie podjęto jeszcze decyzji o powołaniu Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed - ta może zapaść dopiero po wyborze nowego Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zostanie wyłoniony 24 kwietnia br. 

Uroczystość uświetnił występ tercetu smyczkowego Akade Trio w składzie: Krystyna Dulemba (skrzypce), Patryk Purzycki (altówka) oraz Agata Jankowska (wiolonczela). Artyści wykonali medley utworów zespołu Abba oraz Libertango A. Piazzolli.

Nowym władzom dziekańskim życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy przez najbliższe 4 lata. 

Marcel Jakubowski, Dorota Rybak/Zespół prasowy; fot. Alan Stocki