Doktorat wdrożeniowy

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Tomasz Puzyn

Tytuł projektu: "Opracowanie pakietu narzędzi komputerowych (PowerBOX) do przewidywania właściwości fizykochemicznych stałotlenkowych ogniw elektrolitycznych, w celu optymalizacji procesu ich projektowania na wczesnym etapie badań"

Celem projektu jest opracowanie metod komputerowych bazujących na metodach uczenia maszynowego, sztucznej
inteligencji i chemii kwantowej, służących do przywidywania zależności pomiędzy strukturą a wydajnością materiałów
wchodzących w skład stałotlenkowych ogniw elektrolitycznych (SOEC). Hipoteza badawcza zakłada, że przy
wykorzystaniu metod komputerowych możliwe jest dostarczenie systematycznej wiedzy na temat tego, które cechy
fizykochemiczne i strukturalne odpowiadają za wydajność ogniw SOEC, a także dowiedzenie, że metody komputerowe
mogą wspomagać proces projektowania nowych układów SOEC poprzez optymalizację procesu projektowania,
redukując koszt i czas prowadzonych badań eksperymentalnych. W ramach projektu zakłada się dostosowanie metod
komputerowych do potrzeb inżynierii materiałowej związanych z energetyką. Proponowane rozwiązanie przyczyni się
do digitalizacji i transformacji przemysłu energetycznego, w zakresie projektowania zaawansowanych materiałów na
bazie SOEC.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Chemii
NUMER UMOWY DWD/7/0321/2023
OKRES REALIZACJI 01.10.2023 – 30.09.2027
KWOTA FINANSOWANIA 305 883,60 zł
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Stanisław Ołdziej

Tytuł projektu: "Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych/ Determination of the influence of the composition and supplementation of culture media and the scale of cell culture on the fragmentation of therapeutic monoclonal antibodies"

Celem Projektu jest ilościowa i jakościowa analiza składu mediów hodowlanych oraz zbadanie wpływu tego składu jak też stosowanej suplementacji bazowych pożywek oraz skali hodowli komórkowej na efekty procesu produkcji terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych ze szczególnymi uwzględnieniem fragmentacji produktu.

NAZWA WYDZIAŁU Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUMed
NUMER UMOWY DWD/5/0019/2021
OKRES REALIZACJI

01.10.2021 – 30.09.2025

KWOTA FINANSOWANIA 324 077,36 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Joanna Jakóbkiewicz-Banecka

Tytuł projektu: "Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostyki molekularnej dla par obciążonych genetycznie uwarunkowanymi chorobami rzadkimi starającymi się o dziecko"

Placówki kliniczne nie są w stanie zaproponować rozwiązań diagnostycznych dla par starających się o dziecko i obciążonych chorobami rzadkimi. Celem naukowym projektu jest zbadanie możliwości pomostowych pomiędzy obecną diagnostyką genetyczną a materiałem komórkowym zawierającym kilka kopii genomu.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Biologii
NUMER UMOWY DWD/6/0412/2022
OKRES REALIZACJI 03.10.2023 - 30.09.2026
KWOTA FINANSOWANIA 324 077,36 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Wiesław Laskowski

Tytuł projektu: "Doktorat wdrożeniowy I"

Przedmiotem projektu jest wspieranie przygotowywania rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.   

NAZWA WYDZIAŁU Prorektor ds. Badań Naukowych
NUMER UMOWY DWD/4/54/2020
OKRES REALIZACJI

01.10.2020 – 30.09.2024

KWOTA FINANSOWANIA 1 620 399,96,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Marzec 2024 - 10:35; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg