Doktorat wdrożeniowy

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Wiesław Laskowski

Tytuł projektu: "Doktorat wdrożeniowy I"

Przedmiotem projektu jest wspieranie przygotowywania rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.   

NAZWA WYDZIAŁU Prorektor ds. Badań Naukowych
NUMER UMOWY DWD/4/54/2020
OKRES REALIZACJI

01.10.2020 – 30.09.2024

KWOTA FINANSOWANIA 1 620 399,96,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Stanisław Ołdziej

Tytuł projektu: "Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych/ Determination of the influence of the composition and supplementation of culture media and the scale of cell culture on the fragmentation of therapeutic monoclonal antibodies"

Celem Projektu jest ilościowa i jakościowa analiza składu mediów hodowlanych oraz zbadanie wpływu tego składu jak też stosowanej suplementacji bazowych pożywek oraz skali hodowli komórkowej na efekty procesu produkcji terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych ze szczególnymi uwzględnieniem fragmentacji produktu.

NAZWA WYDZIAŁU Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUMed
NUMER UMOWY DWD/5/0019/2021
OKRES REALIZACJI

01.10.2021 – 30.09.2025

KWOTA FINANSOWANIA 324 077,36 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Krzysztof Bielawski

Tytuł projektu: "Badanie potencjału terapeutycznego inhibitorów białka Rab27A stosowanych w kombinacji z inhibitorami receptora PDL1 lub cząsteczkami indukującymi ukierunkowaną degradację lizosomalną receptorów punktu kontrolnego układu odpornościowego/ Investigation of the therapeutic potential of Rab27A protein inhibitors when used in combination with PDL1 receptor inhibitors or molecules inducing the targeted lysosomal degradation of immune checkpoint receptors"

Celem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania inhibitorów białek Rab27A do immunoterapii nowotworów, w terapii łączonej z przeciwciałami monoklonalnymi celującymi w kluczowe receptory punktów kontrolnych układu odpornościowego, a w szczególności w receptor PD-L1 lub cząsteczkami indukującymi ukierunkowaną degradację lizosomalną kluczowych immunoreceptorów. Rab27A to mała GTPaza, która reguluje ruch pęcherzyków i bierze udział w wielu procesach fizjologicznych, np. biogenezie egzosomów. Egzosomy służą jako nośniki białek i kwasów nukleinowych i działają jako międzykomórkowe przekaźniki sygnału zaangażowane w komunikację między komórkami. W ostatnich badaniach wykazano, że egzosomy zawierające PD-L1 mogą hamować przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną. Opracowanie cząsteczek hamujących powstanie egzosomów może znacząco poprawić skuteczność działania terapii wykorzystujących inhibitory receptora PD-L1.

NAZWA WYDZIAŁU Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUMed
NUMER UMOWY DWD/5/0227/2021
OKRES REALIZACJI 01.10.2021 – 30.09.2025
KWOTA FINANSOWANIA 324 077,36 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Joanna Jakóbkiewicz-Banecka

Tytuł projektu: "Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostyki molekularnej dla par obciążonych genetycznie uwarunkowanymi chorobami rzadkimi starającymi się o dziecko"

Placówki kliniczne nie są w stanie zaproponować rozwiązań diagnostycznych dla par starających się o dziecko i obciążonych chorobami rzadkimi. Celem naukowym projektu jest zbadanie możliwości pomostowych pomiędzy obecną diagnostyką genetyczną a materiałem komórkowym zawierającym kilka kopii genomu.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Biologii
NUMER UMOWY DWD/6/0412/2022
OKRES REALIZACJI 03.10.2023 - 30.09.2026
KWOTA FINANSOWANIA 324 077,36 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 08:14; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis