Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Paweł Atroszko

Tytuł projektu: "Biofeedback EEG w prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy/ EEG biofeedback in the prevention and reduction of negative consequences of work addiction"

Przedmiotem projektu jest wstępne zbadanie skuteczności treningu relaksacji z użyciem technologii biofeedback EEG w redukcji uzależnienia od pracy i jego konsekwencji wśród pracowników trójmiejskich przedsiębiorstw.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Nauk Społecznych
NUMER UMOWY SKN/SP/495879/2021
OKRES REALIZACJI 06.09.2021 - 05.09.2022
KWOTA FINANSOWANIA 35 927,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Michał Starke

Tytuł projektu: "Opracowanie metod ochrony ex situ dla chronionych gatunków z rodziny wrzosowatych (Ericaceae)"

Celem projektu jest opracowanie skutecznych metod ochrony ex situ dla dwóch chronionych gatunków roślin z rodziny wrzosowatych (Ericaceae Juss.): modrzewnicy pospolitej (Andromeda polifolia L.) i wrzośca bagiennego (Erica tetralix L.). A. polifolia jest gatunkiem o cyrkupolalarnym zasięgu występowania. Występuje na stanowiskach w centralnej oraz wschodniej Europie oraz na wyspach brytyjskich. W Polsce jej stanowiska stwierdzane są na terenie całego kraju. W Polsce podlega częściowej ochronie gatunkowej. E. tetralix jest przedstawicielem atlantyckiej flory torfowiskowej, kluczowym dla tych siedlisk w północno-zachodniej Europie. W Polsce stanowiska E. tetralix znajdują się głównie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, ale spotykana jest również na stanowiskach w zachodniej części kraju. Ten ściśle chroniony w Polsce gatunek określany jest jako narażony na wyginięcie. Wśród czynników wpływających negatywnie na populację E. tetralix i A. polifolia wyróżnia się niszczenie siedlisk poprzez osuszanie i wykorzystywanie wód gruntowych. Wskazuje się również na negatywny wpływ związany z odkładaniem się azotu i siarki z atmosfery, prowadzący do eutrofizacji ekosystemu.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Biologii
NUMER UMOWY SKN/SP/534712/2022
OKRES REALIZACJI 19.04.2022 - 18.04.2023
KWOTA FINANSOWANIA 61 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Atroszko Paweł

Tytuł projektu: "Prewencja uzależnienia od uczenia się: analiza wzorca fal mózgowych (QEEG) oraz Biofeedback EEG"

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez Koło Badań Naukowych „Experior” wstępnego badania skuteczności treningu relaksacji z użyciem technologii Biofeedback EEG w redukcji objawów uzależnienia od uczenia się i jego konsekwencji, w szczególności nadmiernego stresu, wśród uczniów i studentów Trójmiejskich szkół w wieku od 12-24 lat.

Celem projektu jest transfer wyników prowadzonych badań naukowych dotyczących specyfiki uzależnienia od uczenia się i działań w zakresie redukcji tego uzależnienia i jego negatywnych konsekwencji  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do sfery gospodarczej. Dodatkowym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji miękkich członków koła naukowego niezbędnych do bycia samodzielnymi badaczami naukowymi i prowadzenia projektów wdrożeniowych.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Nauk Społecznych
NUMER UMOWY SKN/SP/535679/2022
OKRES REALIZACJI 06.05.2022 - 06.11.2023
KWOTA FINANSOWANIA 7 000,00 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 10:23; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2022 - 15:55; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis