fbpx Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą obronioną pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą obronioną pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą obronioną pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą obronioną pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Konkurs adresowany jest do:

absolwentów, którzy obronili prace magisterskie  w 2019 r.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się

w zakresie niżej wymienionej problematyki:

• priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

• stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

• członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

• polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

• polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

• polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

• promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

• prawa człowieka;

• współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;

• zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji:

• elektronicznej na adres: konkurs.ministra@msz.gov.pl

( praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni, w której praca została obroniona)

 Do pracy należy dołączyć:

- opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);

- opinię promotora (opatrzoną podpisem);

- życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający jego dane kontaktowe. 

Nagrody:

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagranicznej

Termin składania prac:

do 15 października 2019

Więcej informacji:

Ogłoszenie

Strona internetowa konkursu

Pytania w sprawie konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl

lub telefonicznie Magdalena Krawczyńska-Krupa tel. 22 523 80 25