fbpx SP Nauczanie języka kaszubskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Nauczanie języka kaszubskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Nauczanie języka kaszubskiego

Czas trwania i forma studiów

3 semestry Łącznie 350 godzin i 60 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).

Studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w piątki i soboty – ok. 15 dni zjazdowych w semestrze – w tym 2 lub 3 (zależnie od planu pracy w danym semestrze)poza budynkiem UG z uwagi na charakter zajęć warsztatowych).