fbpx SP Nauczanie języka kaszubskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Nauczanie języka kaszubskiego

SP Nauczanie języka kaszubskiego

Czas trwania i forma studiów

3 semestry – łącznie 350 godzin i 90 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie (w piątki i soboty), w tym 1 lub 2 dni zjazdowe (zależnie od planu pracy w danym semestrze) poza budynkiem UG z uwagi na charakter zajęć warsztatowych.