SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego | Serwis główny UG

SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Czas trwania i forma studiów

Dwa semestry

Studia niestacjonarne, zjazdy w soboty