SP Nauczanie języka polskiego jako obcego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30), łącznie łącznie 300 godzin, obejmujące 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki dydaktycznej (realizowanych poza terminem zjazdów). Umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Studia niestacjonarne, łącznie 300 godzin, w tym 240 zajęć i 60 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Zajęcia odbywać się będą sali 3.4 (Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55)

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

  • 5-6 X, 19-20 X, 9-10 XI, 23-24 XI, 7-8 XII, 14-15 XII, 4-5 I, 18-19 I, 1-2 II

Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019:

  • 1-2 III, 15-16 III, 22-23 III, 5-6 IV, 12-13 IV, 26-27 IV, 10-11 V, 24-25 V, 7-8 VI

Uprzejmie informujemy, że niedługo rozpocznie się rekrutacja.