SP Nauczanie języka polskiego jako obcego | Serwis główny UG

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30), obejmują 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki dydaktycznej (realizowanych poza terminem zjazdów). Umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Studia niestacjonarne, łącznie 265 godzin, w tym 240 zajęć i 25 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów)