SP Nauczanie języka polskiego jako obcego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30), łącznie łącznie 300 godzin, obejmujące 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki dydaktycznej (realizowanych poza terminem zjazdów). Umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Studia niestacjonarne, łącznie 300 godzin, w tym 240 zajęć i 60 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Zajęcia odbywać się będą sali 3.4 (Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55)

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dla 2 semestru edycji PF05-05:

  • 13-14.09, 20-21.09, 27-28.09, 11-12.10, 25-26.10, 8-9.11, 22-23.11, 6-7.12, 13-14.12

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dla 1 semestru edycji PF05-06:

  • 11-12.10, 25-26.10, 8-9.11, 22-23.11, 6-7.12, 13-14. 12, 10-11.01,  7-8.02