SP Nauczanie języka polskiego jako obcego | Serwis główny UG

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30), obejmują 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki dydaktycznej (realizowanych poza terminem zjazdów). Umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Studia niestacjonarne, łącznie 265 godzin, w tym 240 zajęć i 25 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

6-7 X

20-21 X

3-4 XI

17-18 XI

1-2 XII

15-16 XII

12-13 I

26-27 I

9-10 II

12.02-18.02 przerwa międzysemestralna wg kalendarza akademickiego

Zajęcia odbywać się będą sali 3.67 (Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55)