Regulamin Studiów Podyplomowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych zostal przyjęty uchwałą nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r.

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostało wydane zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych.

Do Regulaminu Studiów Podyplomowych zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Senatu UG:

  1. uchwała nr 48/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 r.,
  2. uchwała nr 3/18 Senatu UG z dnia 25 stycznia 2018 r.,
  3. uchwała nr 33/18 Senatu UG z dnia 21 czerwca 2018 r.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 kwietnia 2019 roku, 11:08