Regulamin Studiów Podyplomowych | Serwis główny UG

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych zostal przyjęty uchwałą nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r.

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostało wydane zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych.

Do Regulaminu Studiów Podyplomowych zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Senatu UG:

1) uchwała nr 48/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.,

2) uchwała nr 3/18  z dnia 25 stycznia 2018 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, 13:07