Regulamin Studiów Podyplomowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych zostal przyjęty uchwałą nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r.

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostało wydane zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych.

Do Regulaminu Studiów Podyplomowych zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Senatu UG:

1) uchwała nr 48/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 r.,

2) uchwała nr 3/18 Senatu UG z dnia 25 stycznia 2018 r.,

3) uchwała nr 33/18 Senatu UG z dnia 21 czerwca 2018 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 12:43