fbpx Zasady wnoszenia opłat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady wnoszenia opłat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady pobierania opłat

Wysokość pobieranych opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.).

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 stycznia 2020 roku, 14:50