Zasady wnoszenia opłat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady pobierania opłat

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych przez Uniwersytet Gdański jak również zasady przyznawania zniżek w opłatach pobieranych za świadczone usługi edukacyjne lub zasady zwrotu pobranych opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych reguluje uchwała nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 (t.j. zarządzenie nr 45/R/18 Rektora UG z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

 

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności reguluje uchwała nr 19/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. (ze zmianami).

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 12:40