Biuro Wspołpracy Międzynarodowej- struktura i zadania

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

Rektorat ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

pok. 202, 203, 207, 227

 

KIEROWNIK BIURA

mgr Magdalena Sawicz 

magdalena.sawicz@ug.edu.pl, io@ug.edu.pl

tel. +48 58 523 23 56

 

 

Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych

 

Pracownicy

Zadania sekcji

 

Joanna Zakrzewska

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

 • rekrutacja obcokrajowców (studentów) na cały tok studiów (studenci komercyjni oraz stypendyści NAWA- na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
 • obsługa studentów zagranicznych z krajów niebędących członkami UE
 • sprawy związane z realizacją toku studiów cudzoziemców stypendystów  NAWA

 

Magdalena Zieniutycz

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

 

Dominika Brulińska +48 58 523 31 70 fso@ug.edu.pl pok. 203

Welcome Centre

 

Joanna Krajewska

+48 58 523 31 58

welcome@ug.edu.pl

pok. 203

 • obsługa zagranicznej części społeczności akademickiej, w tym wsparcie w legalizacji i rejestracji pobytu na terenie RP

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

 

Pracownicy

  Prowadzone sprawy

 

Monika Butkiewicz

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

+48 58 523 31 22

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
 

Magdalena Bednarek

+48 58 523 24 67

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • Obsługa finansowa Programów
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
 

Ewa Chmurzyńska

+48 58 523 24 42

erasmus.noneu@ug.edu.pl

pok. 227

 • Program KA 171
 • mobilność studentów-studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +
 

Katarzyna Flis

Natalia Fiertek

+48 58 523 24 42

erasmus.incoming@ug.edu.pl

pok. 227

 • mobilność studentów- studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +
 • Program KA 171
 

Klaudia Saczewska

+48 58 523 24 67

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
 

Joanna Szymańska

+48 58 523 31 22

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • mobilność kadry UG
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 

Sekcja Obsługi Profesorów Zagranicznych

 

Pracownicy

Zadania sekcji

 

Magdalena Dziki

+48 58 523 31 86

vpo@ug.edu.pl

pok. 207

 • organizacja i koordynacja przyjazdów zagranicznych naukowców na Uniwersytet Gdański w celach dydaktycznych i wymiany doświadczeń naukowych.
 • prowadzenie rejestru zagranicznych naukowców przyjeżdżających na Uniwersytet Gdański na podstawie danych dostarczanych przez Wydziały.
 • Koordynacja Programu Profesorowie Wizytujący UG
 • obsługa naukowców odbywających mobilność w ramach programów stypendialnych, m.in. Program im. Ulama; CEEPUS; Nagroda im. Wyhowskiego; Program rządu RP dla Młodych Naukowców; Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej; Wspólne projekty badawcze; Program im. Bekkera;

 

Jakub Starosta  +48 58 523 31 86 vpo@ug.edu.pl pok. 207
 • organizacja i koordynacja przyjazdów zagranicznych naukowców na Uniwersytet Gdański w celach dydaktycznych i wymiany doświadczeń naukowych.
 • prowadzenie rejestru zagranicznych naukowców przyjeżdżających na Uniwersytet Gdański na podstawie danych dostarczanych przez Wydziały.
 • Koordynacja Programu Profesorowie Wizytujący UG
 • obsługa naukowców odbywających mobilność w ramach programów stypendialnych, m.in. Program im. Ulama; CEEPUS; Nagroda im. Wyhowskiego; Program rządu RP dla Młodych Naukowców; Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej; Wspólne projekty badawcze; Program im. Bekkera;
 

 

 

 

Procedury związane ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników (wnioski, rozliczenia) obsługiwane są przez:

Sekcję Działalności Naukowej (wyjazdy i przyjazdy zagraniczne) pokój 512

Rektorat
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
telefon: +48 58 523 23 04 i +48 58 523 24 60
e-mail: wyjazdy@ug.edu.pl

 

opis procedury- informacje:

https://ug.edu.pl/nauka_ug/wyjazdy_zagraniczne/wyjazdy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27 Listopad, 2019 - 14:15; osoba wprowadzająca: Maja Żemojtel Ostatnia zmiana: piątek, 7 Kwiecień, 2023 - 14:04; osoba wprowadzająca: Dominika Brulińska