Erasmus+ 2021-2027

logo

Na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej (Sekcji Obsługi Programu Erasmus+) Uniwersytet Gdański w konkursie wniosków otrzymał Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE- 2021-27). Uprawnia ona do ubiegania się o fundusze na wszelkie działania oferowane w programie Erasmus+ oraz  jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. Realizacja wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest możliwa gdy placówki partnerskie posiadają podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Marzec 2022 - 12:53; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Marzec 2024 - 12:50; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska