Współpraca z krajami programu

W ramach współpracy z krajami programu możliwe jest dofinansowanie mobilności studentów oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Program Erasmus+ wspiera mobilność studentów uczelni wyższych z każdego zakresu i cyklu studiów. Studenci mogą studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego albo odbywać praktykę (staż) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą.

W ramach tej akcji, o środki programu Erasmus+ mogą aplikować wszyscy pracownicy dydaktyczni i administracyjni Uniwersytetu Gdańskiego. Dofinansowanie Erasmus+ ma na celu wsparcie uczestnictwa pracowników w działaniach na rzecz rozwoju zawodowego za granicą. 

Kraje programu: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niderlandy, Niemcy,  Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Marzec 2022 - 13:36; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 10. Listopad 2023 - 10:06; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor