KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2017 roku | Serwis główny UG

KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2017 roku

KOMUNIKAT REKTORA UG

     

dotyczący dni wolnych od pracy w 2017 roku

 

Uprzejmie informuję, że dni 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia oraz 3 listopada 2017 roku dla pracowników administracji centralnej, którzy nie złożą za te dni wniosków urlopowych, wyznacza się jako dni wolne od pracy „do odpracowania”.

W związku z powyższym w celu ich odpracowania wyznacza się odpowiednio dodatkowe dni pracy w terminach:

- za 2 maja 2017 roku wyznacza się dzień 20 maja 2017 roku,

- za 16 czerwca 2017 roku wyznacza się dzień 24 czerwca 2017 roku,

- za 14 sierpnia 2017 roku wyznacza się dzień 26 sierpnia 2017 roku,

- za 3 listopada 2017 roku wyznacza się dzień 25 listopada 2017 roku.

Ponadto informuję iż zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy dzień 2 listopada 2017 roku dla pracowników administracji centralnej wyznacza się jako dzień wolny od pracy za przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku Święto Niepodległości.

 

W uzasadnionych przypadkach dzień pracy do odpracowania może być wyznaczony w innych terminach niż wskazane powyżej na zasadach określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem.

W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i ogólnouczelnianych decyzję o dniu wolnym od pracy i terminie jego odpracowania podejmują dziekani wydziałów i kierownicy tych jednostek.

 

Rektor UG
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

ZałącznikWielkość
PDF icon Dni wolne od pracy w 2017 roku153.56 KB