Informacja Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa UG / Notification from the UG's Security Systems Coordinator | Serwis główny UG

Informacja Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa UG / Notification from the UG's Security Systems Coordinator

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami, w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

  • e-mail ksb@ug.edu.pl
  • telefonicznie 58 523 31 30 
  • osobiście Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 8, II p., pokój 215. 

If faced with acts of aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the UG's Security Systems Coordinator via:

  • e-mail: ksb@ug.edu.pl
  • phone: 58 523 31 30
  • or in person at: Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 8, room 215, 2nd floor.