Konwersatorium religioznawcze Uniwersytetu Gdańskiego | Serwis główny UG

Konwersatorium religioznawcze Uniwersytetu Gdańskiego

Organizatorzy otwartego Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego, inicjowanego przy poparciu JM Rektora UG, dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdały, prof. nadzwyczajnego, mają zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – około półtorej godziny.

Referat wprowadzający pt. „Krzyże powypadkowe przy polskich drogach – między sacrum a profanum” – wygłosi dr hab. Lucyna Przybylska z Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Wprowadzenie do problemu:

Krzyże powypadkowe w Polsce są częścią zjawiska spontanicznych miejsc pamięci, którego wzrost obserwowany jest od kilku dekad na świecie. Te krzyże to nie tylko problem osób, które je stawiają po stracie bliskich, ale wielowątkowy element współczesnej przestrzeni publicznej, który stanowi wyzwanie zarówno dla badaczy, jak i praktyków, np. urzędników czy projektantów, usiłujących ulepszać tę przestrzeń i zarządzać jej konfliktami. Podejście geografa religii kieruje uwagę na aspekt przestrzenny tego fenomenu i dookreśla go próbą identyfikacji płaszczyzn sporów i znaczeń – powszechnej w kraju praktyki stawiania krzyży w miejscach śmiertelnych wypadków drogowych.

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są pracownicy naukowi wszystkich wydziałów naszej Uczelni: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy, biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, astrofizycy...

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Hist.,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filol.,

Romuald Piekarski, filozof z WNS.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Ulotka 202.87 KB