Nadawanie uprawnień dla nowo zatrudnionych pracowników

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szanowni Państwo,

 

Aby ułatwić start naszym nowym pracownikom, procedura przyznawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych została bardzo uproszczona. Każdy nowo zatrudniony pracownik w momencie przyjęcia do pracy automatycznie uzyskuje uprawnienia do podstawowych usług informatycznych tj. poczty elektronicznej oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbycia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych na platformie Portalu Edukacyjnego UG, przez osoby nowo zatrudnione, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zatrudnienia.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nadane im uprawnienia do usług MS Office oraz EZD zostaną niezwłocznie odwołane. Ponowne nadawanie uprawnień, po odbyciu szkolenia, odbywać się będzie zgodnie z pełną procedurą ODO. Dokument ODO z wnioskiem o dostęp do usług będzie można złożyć wyłącznie poprzez Portal Pracownika.

Dostęp do innych narzędzi obsługujących procesy administracyjne lub dydaktyczne w naszej Uczelni możliwy jest wyłącznie przez złożenie odpowiedniego wniosku ODO. Mechanizm wnioskowania dostępny jest w Portalu Pracownika.

 

Data publikacji
2021-08-12
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12 Sierpień, 2021 - 10:45; osoba wprowadzająca: Marcelina Goryńska Ostatnia zmiana: czwartek, 12 Sierpień, 2021 - 10:45; osoba wprowadzająca: Marcelina Goryńska