incydenty ochrony danych osobowych

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększającą się ilością incydentów w obszarze ochrony danych osobowych Biuro Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka pragnie zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania obowiązujących na Uczelni procedur w tym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji wystąpienia zdarzenia każdy pracownik, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Gdańskim zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia) zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej UG na stronie jednostek, w zakładce Ochrona Danych Osobowych – zgłaszanie naruszeń,  pod następującym adresem: zglaszanie-incydentu.ug.edu.pl lub w przypadku niemożności wypełnienia zgłoszenia na adres mailowy iod@ug.edu.pl.

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie zgłoszeń na imienne skrzynki pracowników Biura Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka.

 

Data publikacji
2021-08-26
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26 Sierpień, 2021 - 09:24; osoba wprowadzająca: Marcelina Goryńska Ostatnia zmiana: czwartek, 26 Sierpień, 2021 - 09:24; osoba wprowadzająca: Marcelina Goryńska