Wymogi bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Mając na uwadze rosnącą liczbę osób wśród naszej społeczności zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz przebywających na kwarantannie, Biuro Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 2 Zarządzenia nr 138/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują niżej wymienione ogólne zasady bezpieczeństwa:

  • przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce,

  • w przestrzeniach wspólnych budynków uczelni należy założyć maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta.

W związku z powyższym proszę o przestrzeganie ww. zaleceń. Przypominam, że powyższe zalecenia obowiązują również naszych gości, a obowiązek informowania o konieczności przestrzegania wymienionych powyżej zasad spoczywa na osobach zapraszających lub organizatorach imprez.

 

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka

Data publikacji
2021-10-19
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19 Październik 2021, 14:44 Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 Październik 2021, 14:44