Kongres Młodej Nauki - zgłoszenia referatów do 10 sierpnia 2017 r. | Serwis główny UG

Kongres Młodej Nauki - zgłoszenia referatów do 10 sierpnia 2017 r.

Tylko do 10 sierpnia 2017 r. organizatorzy Kongresu Młodej Nauki oczekują na zgłoszenia referatów wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 3000 znaków. 

Wydarzenie odbędzie się w Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego od 22 do 24 września 2017 roku

W dyskursie publicznym stawiane są pytania o to czy humanistyka jest dzisiaj potrzebna. W świetle wzrastającej roli parametryzacji osiągnięć naukowych oraz nacisku na aplikowalność wyników badań do przemysłu czy gospodarki można uznać, że rola nauk humanistycznych i społecznych maleje. Z drugiej strony problemy społeczne, które domagają się praktycznego rozwiązania wydają się przybierać na sile a humanistyka znajduje wielu obrońców. Widoczny jest również kryzys ról pełnionych przez naukowców i niepewność ścieżki kariery wśród młodych badaczy a szczególnie wśród doktorantów. Podczas kongresu chcemy przedstawić panoramę młodej polskiej nauki w przededniu czekających ją zmian. W czasie kilkunastu sesji zaprezentowane będą zarówno tematy związane z organizacją nauki (rola naukowca, samorządność doktorancka) jak i z teorią oraz praktyką badawczą z obszarów większości dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. 

Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematyką poszczególnych sesji proszeni są o wysyłanie zgłoszeń (wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 3000 znaków) na adresy mailowe koordynatorów sesji (podane przy ich opisach) do dnia 10 sierpnia. Do uczestników, których referaty zostaną przyjęte na kongres przesłana zostaną szczegółowe informacje (w tym dotyczące opłaty konferencyjnej) najpóźniej do 1 września. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kongresie bez wygłaszania referatu proszone są o wysłanie informacji na mail zatokanauki@ug.edu.pl

Całkowity koszt uczestnictwa (zarówno biernego jak i czynnego) w Kongresie Młodej Nauki wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (dwa obiady i dwie kolacje), materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu integracyjnym. Dodatkowo kongresowy identyfikator będzie upoważniał do nieodpłatnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (www.mhmg.pl). Zakwalifikowani uczestnicy kongresu będą mogli zostać zakwaterowani (od 21 do 25 września 2017 r.) w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w preferencyjnych cenach (około 25 zł za dobę). 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Zaproszenie na kongres1.24 MB