fbpx KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2019 roku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2019 roku

KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2019 roku

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

 

KOMUNIKAT REKTORA UG

dotyczący dni wolnych od pracy w 2019 roku

 

 

Uprzejmie informuję, że dni 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia, oraz 27 grudnia 2019 roku dla pracowników administracji centralnej, którzy nie złożą za te dni wniosków urlopowych, wyznacza się jako dni wolne od pracy „do odpracowania”.

W związku z powyższym w celu ich odpracowania wyznacza się odpowiednio dodatkowe dni pracy w terminach:

 

- za 2 maja 2019 roku wyznacza się dzień 18 maja 2019 roku,

- za 21 czerwca 2019 roku wyznacza się dzień 15 czerwca 2019 roku,

- za 16 sierpnia 2019 roku wyznacza się dzień 24 sierpnia  2019 roku,

- za 27 grudnia 2019 roku wyznacza się dzień 21 grudnia 2019 roku.

 

 

W uzasadnionych przypadkach dzień pracy do odpracowania może być wyznaczony w innych terminach niż wskazane powyżej na zasadach określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem.

W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i ogólnouczelnianych decyzję o dniu wolnym od pracy i terminie jego odpracowania podejmują dziekani wydziałów i kierownicy tych jednostek.

 

 

Rektor
       Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny