fbpx Informacja dla pracowników dotycząca obowiązywania zarządzenia nr 1/K/19 Kanclerza UG z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazywania spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów do Archiwum UG i zamawiania dokumentów z Archiwum UG w systemie EZD | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informacja dla pracowników dotycząca obowiązywania zarządzenia nr 1/K/19 Kanclerza UG z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazywania spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów do Archiwum UG i zamawiania dokumentów z Archiwum UG w systemie EZD

Informacja dla pracowników dotycząca obowiązywania zarządzenia nr 1/K/19 Kanclerza UG z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazywania spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów do Archiwum UG i zamawiania dokumentów z Archiwum UG w systemie EZD

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szanowni Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego,

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego informuje o wejściu w życie z dniem 15 stycznia nowego przepisu dotyczącego korzystania z systemu EZD w kontaktach z Archiwum UG:

1.  do konsultowania prawidłowości sporządzenia spisów zdawczo – odbiorczych
     dokumentacji przygotowywanej do przekazania do Archiwum UG oraz przesyłania
     zaakceptowanych spisów do archiwum,
2.  do zamawiania teczek do wypożyczenia czy udostępnienia z Archiwum UG.
 

Szczegółowy sposób wykonywania kolejnych czynności w systemie EZD został opisany
w instrukcjach przygotowanych przez pracowników Centrum Informatycznego.

 

 

 

Archiwum

Uniwersytetu Gdańskiego