fbpx Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych

Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Oddział Informatyzacji – Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych BUG zaprasza pracowników naukowych wraz ze studentami ze wszystkich trzech szczebli edukacji akademickiej na szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych. Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy i wykształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych na Uniwersytecie Gdańskim baz danych w pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej. Program i formułę szkolenia ustalamy każdorazowo w porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia, uwzględniając potrzeby naukowe studentów dotyczące wyszukiwania, przetwarzania i analizy informacji w obrębie danej dziedziny i obszaru badawczego. Jesteśmy do dyspozycji w godzinach od 8.00 do 15.00  od poniedziałku do piątku w Bibliotece Głównej.  Szkolenia prowadzimy także na wydziałach UG.

 

Kontakt: Oddział Informatyzacji – Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych BG UG
58 523 33 11
dr Beata Bartczak b.bartczak@ug.edu.pl
mgr Aleksandra Pańka a.panka@ug.edu.pl