Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania IKAR JAKOŚCI | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania IKAR JAKOŚCI

Trwa ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA, edycja 2019. Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń przesłanych na adres ikar@jakoscroku.pl przez promotorów prac obronionych na państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce.

 

IKAR JAKOŚCI to inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania. Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. Kierowany jest do studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, w państwowych oraz prywatnych uczelniach w Polsce.

 

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez miesiąc, tj. do 10 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU. Prace biorące udział w konkursie należy składać drogą mailową na adres ikar@europeanquality.eu wraz z dokumentacją uzupełniającą (formularz zgłoszeniowy i poster).

 

Konkurs IKAR JAKOŚCI został objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

UWAGA! W edycji 2019 nagrodę finansową dla zwycięzcy – Laureata Konkursu, w wysokości 2000 PLN oraz staż ufunduje Partner: firma Marco Sp. z o.o.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu IKAR JAKOŚCI, dostępnym wraz z pozostałymi materiałami na stronie: https://europeanquality.eu/ikar-jakosci/