fbpx Nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

W roku akademickim 2019/2020 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III „Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium").

Nabór trwa do 23 października 2019 r.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/626335?newtest=Y&lang=pl

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)".   

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303, drg@pomorskie.eu

Więcej informacji: https://drg.pomorskie.eu/-/ryszyl-nabor-wnioskow-o-styendia-dla-studentow