fbpx WYBORY do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

WYBORY do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

WYBORY do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Gdańsk, 10 października 2019 roku

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

w dniach od 21 do 28 października 2019 roku
od 7:00 do 15:00 (z pominięciem soboty i niedzieli)
w budynku Rektoratu UG przy ul. Bażyńskiego 8 w Gdańsku w Biurze Organizacji i Legislacji UG (pok. 404).

 

Kandydatów do rad zgłasza się zgodnie z zarządzeniem nr 88/R/19 Rektora UG z dnia 1 października 2019 roku (ze zm.) w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. w formie papierowej do Biura Organizacji i Legislacji UG lub elektronicznej na adres e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl.

 

Kandydat do rady dyscypliny naukowej Uniwersytetu Gdańskiego w momencie wyboru nie może mieć ukończonych 67 lat (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Wyniki głosowania oraz wynik wyborów do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego zostaną ogłoszone na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
31 października 2019 roku.

 

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Mariusz Bogusz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Oświadczenia (wzór dostępny pod ogłoszeniem) składają wszyscy uprawnieni nauczyciele akademiccy, którzy chcą być członkami rad dyscyplin naukowych UG, niezależnie od tego, czy w danej grupie są przeprowadzane wybory.