fbpx KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w sprawie rozliczenia środków z subwencji przyznanych w roku 2019 na potencjał badawczy Wydziałów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w sprawie rozliczenia środków z subwencji przyznanych w roku 2019 na potencjał badawczy Wydziałów

KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w sprawie rozliczenia środków z subwencji przyznanych w roku 2019 na potencjał badawczy Wydziałów

Zgodnie z § 366 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz. U.po.1668 z późn. zm.)  środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawane są w ramach jednej, łącznej subwencji. Taki sposób przekazywania środków w praktyce oznacza zwiększenie elastyczności ich wydatkowania, o czym decyduje Uczelnia i umożliwia przesuwanie środków pomiędzy potencjałem dydaktycznym i badawczym. Należy podkreślić, że subwencja przyznawana jest Uczelni na rok kalendarzowy i w ramach roku kalendarzowego musi zostać rozliczona. Stanowi ona przychód Uczelni i z uwagi na charakter tych środków, nie jest możliwe ich rozliczanie
w sposób analogiczny do dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

Informacja na temat przyznanych środków z subwencji na rok 2019 z podziałem na potencjał dydaktyczny oraz potencjał badawczy została przekazana Wydziałom pismem JM Rektora
z dnia 28.06.2019r. W celu zabezpieczenia finansowania z subwencji działalności badawczej Wydziałów od stycznia 2020r. zostaną przyznane limity dostępnych środków, które będą obowiązywać do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. Wysokość przyznanych kwot zostanie określona w  oparciu o środki przekazane na potencjał badawczy
w roku 2019.

Takie rozwiązanie umożliwi prawidłowe rozliczenie środków z subwencji, przy jednoczesnym zachowaniu finansowania potencjału badawczego na poziomie porównywalnym z ubiegłymi latami.

 

Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy UG

Mgr Olga Dziubek

ZałącznikWielkość
PDF icon Komunikat56.59 KB