fbpx KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO nr 1/2020 dotyczący nowych zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO nr 1/2020 dotyczący nowych zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO nr 1/2020 dotyczący nowych zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

W związku z wejściem w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług dotyczącą wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej dla podatników VAT informuję, że wystawienie faktury w wyżej podanym przypadku jest uzależniona od zamieszczenia na paragonie fiskalnym dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy.

W przypadku nie stosowania się do nowych zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, o których mowa powyżej, ustawodawca przewidział sankcje podatkowe.

Organ podatkowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla:

- sprzedawcy towaru/usługi – w przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego NIP nabywcy (podatnika VAT)

- nabywcy towaru/usługi (czynnego podatnika VAT) – w przypadku ujęcia w ewidencji VAT wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera jego NIP.

 

Zmiany zasad wystawiania faktur do paragonów oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie mają zastosowanie do transakcji dokonanych od dnia 01 stycznia 2020 roku.

 

Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

mgr Olga Dziubek