fbpx KOMUNIKAT DZIAŁU PŁAC dotyczący umieszczenia na Portalu Pracownika PIT- 11 za 2019 rok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT DZIAŁU PŁAC dotyczący umieszczenia na Portalu Pracownika PIT- 11 za 2019 rok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT DZIAŁU PŁAC dotyczący umieszczenia na Portalu Pracownika PIT- 11 za 2019 rok

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na Portalu Pracownika UG został udostępniony PIT- 11 za 2019 rok.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności proszę o ich zgłoszenie w Dziale Płac  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  12-02-2020 r.

Na Portalu Pracownika została także umieszczona Informacja Roczna o pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne oraz o wypłaconych świadczeniach z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w 2019 roku.

 

Jolanta Moś

Z-ca Dyrektora Centrum

Kierownik Działu Płac