KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO z dnia 29 maja 2020 roku W SPRAWIE PRACY NA TERENIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Wytyczne dotyczące pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi od 1 czerwca wracają do zwykłego czasu pracy wynikającego z Regulaminu Pracy. Nadal należy zachowywać zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny środki ostrożności.
  2. W wyjątkowych przypadkach kierownicy jednostek administracji centralnej i wydziałowej mogą wnioskować do Kanclerza o ustalenie dla podległych pracowników pracy w innych godzinach lub w formie zdalnej.

 

Wytyczne dotyczące pracy nauczycieli akademickich:

  1. W budynkach wydziałów oraz ogólnouniwersyteckich jednostek przyrodniczych i eksperymentalnych za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, mogą przebywać pracownicy i doktoranci danej jednostki, którzy prowadzą prace naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w danym budynku.
  2. Za indywidualną zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia mogą być przeprowadzane zajęcia dydaktyczne lub konsultacje ze studentami z zachowaniem wszystkich środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
  3. Na terenie UG mogą pracować również komisje rekrutacyjne oraz inne zespoły zwołane za zgodą Rektora, właściwego prorektora, dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
  4. Za właściwą organizację pracy pracowników i doktorantów odpowiada właściwy dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej (CJO, CWFiS, MABy, szkoły doktorskie).

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Data publikacji
2020-05-29
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29 Maj, 2020 - 13:18; osoba wprowadzająca: Julia Bereszczyńska Ostatnia zmiana: piątek, 29 Maj, 2020 - 13:18; osoba wprowadzająca: Julia Bereszczyńska