Zarządzenie nr 117/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października 2020 roku

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Zmieniające zarządzenie nr 115/R/20 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 115/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2:

§ 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) Nie mogą podejmować pracy oraz uczestniczyć w zajęciach w budynkach UG pracownicy, doktoranci i  studenci, którzy:

  1. są chorzy na COVID-19,
  2. przebywają w domu z osobą, która otrzymała z Inspekcji Sanitarnej decyzję o  konieczności odbycia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych,
  3. są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych na podstawie decyzji właściwej Inspekcji Sanitarnej.”
  1. § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej. Dziekan lub Kierownik Studiów Podyplomowych może zezwolić na prowadzenie zajęć praktycznych (np. laboratoryjnych), których realizacja w budynkach dydaktycznych UG jest niezbędna dla uzyskania założonych efektów uczenia się.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

wykonujący zadania Rektora UG

na podstawie par. 49 ust. 2 Statutu UG

Data publikacji
2020-10-16
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 16 Październik, 2020 - 15:21; osoba wprowadzająca: Justyna Sikorska Ostatnia zmiana: piątek, 16 Październik, 2020 - 15:21; osoba wprowadzająca: Justyna Sikorska